Ga verder naar de inhoud

Stemresultaten Algemene Vergadering 23 mei 2022

De resultaten worden hier weergegeven als de stemming afgerond is.

Via uitnodiging kunt u deelnemen aan de stemming.

Keur je het verslag van onze vorige Algemene Vergadering op 9 november 2021 goed?

De stemming is ongeldig.

Keur je de jaarrekening voor 2021 goed?

De stemming is ongeldig.

Verleen je kwijting aan het bestuursorgaan voor 2021?

De stemming is ongeldig.

Keur je het nieuw intern reglement goed?

De stemming is ongeldig.