Ga verder naar de inhoud

Stemresultaten ledenevenement 7 december 2023

De resultaten worden hier weergegeven als de stemming afgerond is.

Via jouw persoonlijke stemlink kan je deelnemen aan de stemming.

Keur je het verslag van de Algemene Vergadering op 30 mei 2023 goed?

Keur je de benoeming van Bert Van Hemelen goed als nieuwe vaste vertegenwoordiger van De Lijn in het bestuur van Leuven 2030?