Ga verder naar de inhoud

Stemresultaten ledenevenement 30 mei 2023

De resultaten worden hier weergegeven als de stemming afgerond is.

Via jouw persoonlijke stemlink kan je deelnemen aan de stemming.

Keur je het verslag van de Algemene Vergadering op 7 december 2022 goed?

Keur je de jaarrekening van 2022 goed?

Keur je de balans van 2022 goed?

Keur je de kwijting van de bestuurders goed?